Galactic homecoming

Galactic homecoming

Intensjonen med kurset

Velkommen til samlingen «Galactic Homecoming –
Remember who you are»!

«The Vedic Scriptures tells us about the wars between the Gods in the heavenly realms. It seems they have mastered their aggresive behaviour and found they key to implement and live by Love and Grace. They have the blueprint that is smilar to our cellular system and how can we remember this and use it in our daily lives? There is a deep current between us and our Galactic Self, overseeing and following us. It can not intervene, but softly whisper in our ears their message of hope; We have done it – so can you – its time . Remember when you mastered it and decided to incarnate in a time of crucial changes on planet Earth. You did not speak of this when you were a child. You did not speak of it when you grew older – but now, those of you who that hear this calling – have decided to hear and speak ! «

Dette er beskjeden vi mottok fra The Council of Elders, da vi i en kanalisering rettet spørsålet om hva vi skulle bidra med i vårneste og nye samling – så da ble det slik 🙂 ! Vi har nå gleden av å få ønske velkommen til samling i Asker helgen 5 & 6 desember,
Under helgen vil vi forbinde oss til vår kosmiske historie og aktivere «the Blueprint resting in our junk-DNA».
Vi ønsker hjertelig velkommen til dere som dette ressonerer med og det vil ble en glede å møtes og ekspandere sammen ♥.

Cathrine & Lilli ♥

Praktisk info:
Dato: Lørdag & søndag 5 & 6 desember
Tid: Kl 10.00 – 17.00 begge dager
Sted: Vollen Montessori skole, Vollenveien 37, 1390 Vollen
Pris : Kr 3200,-

For påmelding må du sende mail til Cathrine, på mail cathrinebehr@gmail.com. Du vil da motta en mail med bekreftelse på din deltakelse samt praktisk info. Vi minner om at der er begrenset deltakerantall og at påmelding er bindende

galactic home ny

Påmelding – Galactic homecoming

  Galactic homecoming – Tid/Sted

  Dato: 05-06 desember 2015
  Tid: 18:00-22:00

  Adresse:
  Vollen montessori skole

  Vollenvn. 37,

  1390 Asker

  Arrangør: Cathrine Behr

  Kursavgift: kr 3200,-

  E-post: cathrinebehr@gmail.com

  Lilli Bendriss

  Lilli er for de fleste kjent fra TV (åndenes makt/fornemmelse for mord) eller fra kursvirksomhet. Lilli liker å kalle seg for «livssveileder» og arbeider som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. I flere år har hun holdt kurs med fokus på å frigjøre seg fra personlige blokkeringer. Hennes største glede er å hjelpe mennesker med å slippe løs urkraften, livsgleden og kjærligheten.

  Fordi hun selv bruker sin intuisjon og kraft på kursene blir de dynamiske, uforutsigbare og spennende. Den sjette sans ligger i oss alle, og vi må trene for å kunne bruke den som veiviser og inspirasjon

  Cathrine Behr

  Cathrine Behr

  Cathrine arbeider som Kursholder, Healer & formidler. Hun representerer The Wisdom Keepers, en gammel indiansk ur-tradisjon, samt at hun formidler kunnskap fra sine formødre fra den gamle Inka-tradisjonen i Sør-Amerika.
  Cathrine har holdt en rekke kurs bl.a sammen med Lilli Bendriss, og det mest kjente er Urkraftkurset som har vært gjennomført gjentatte ganger de siste 8 årene.

  Cathrines hovedfokus er å hjelpe mennesker å gjenfinne den naturlige visdom & kraft som ligger i hver og en av oss. Gjennom å løse opp i blokkeringer og mønstre som vi har skapt, kan vi starte prosessen med å åpne opp for vår høyere bevissthet og intuisjon slik at vi kan bli den beste utgaven av oss selv!

  Tilbakemeldinger fra kursdeltagere

  Lik dette:

  Social  Lilli Bendriss

  Facebook

  X