Sjel og vitenskap

Sjel og vitenskap

I 2011 ble programserien Sjel og Vitenskap fra dansk tv DR2 vist i Schrödingers katt på NRK1. Disse seks programmene tar for seg temaene Tankens kraft, Våre ukjente krefter, Liv etter livet, Telepati og Døden tur retur. Nedenfor kan du se klipp i fra programserien.

Innholdet i første episode om Tankens Kraft bekrefter mye av det innholdet vi viser frem på vårt kurs Tankens Kraft og Bevissthetsskiftet. Alle episode i denne serien tar for seg temaer som man også finner i vår bok Bevissthetsskiftet.

Bevissthet og underbevissthet

Fantastisk spennende ny video med prof. i biologi Bruce Lipton. Han forklarer på en enkel måte hvilken kraft våre tanker har dersom vi forstår hvordan alt henger sammen mht energifeltet rundt oss og samspillet mellom vårt bevisste og ubevisste sinn. Han viser også til at man har vitenskapsfolk som «henger igjen» i Newtons fysikk, mens fler og fler ser at kvantefysikken er fysikken man må se på for å forstå hvordan universet fungerer.

Tankens kraft

Kan tanker helbrede oss? Eller kan de likegjerne ta livet av oss?

Dette undersøker Sjel og Vitenskap i programseriens første avsnitt. Flere og flere forsøk viser at vår tro på helbredelse kan være viktigere enn den medisinske behandling som vi får. Virker medisinen eller er det troen på den som gjør at den virker? Hvor farlig er negative tanker?

Sjel og Vitenskap viser banebrytende forsøk som vender opp og ned på våres forestillinger om, hvilke både positive og skremmende krefter, vi selv inneholder

Våre ukjente krefter

Michael er tilbake etter krigen i Irak og kommer hjem med uhelbredelig traumatisk stress-syndrom etter å blitt livstruende såret av en veibombe. Maja er stresset i sin hverdag og krangler ofte med kæresten. Begge deltar i et unikt eksperiment som kommer til å endre deres liv.

Mennesket inneholder skjulte krefter, men det skal noe spesielt til for å aktivere disse. Tankens kraft er sterkere enn vi tror.

Er det mulig, ved hjelp av teknikker som meditasjon og visualisering, å tenke seg frisk fra sjukdom?

Liv etter livet?

Kan noen av oss ha levd før? I dette programmet møter vi Eric, som begynte å snakke om sitt tidligere liv allerede som toåring. Fortellingene er så detaljerte at foreldrene kan finne en død person som passer til beskrivelsen.

På Universitty of Virginia har man nå undersøkt 2500 barn med minner om tidligere liv. Og forskningen stiller alvorlige spørsmålstegn ved om døden virkelig eksisterer.

Har vi en 6. sans?

Hva sier dagens forskning om telepati? Telepati eller tankeoverføring, blir ofte omtalt som den sjette sans. Kan vi måle den?

Jacqueline fikk et fremtidssyn hvor hun så sin sønn dø i en bilulykke. Hun reagerte på synet og sønnen overlevde. Endret hun sin sønns skjebne? Kan vi motta beskjeder om fremtiden?

I dette programmet kan vi også se et eksperiment hvor eneggede tvillinger testes om de er i telapatisk kontakt. Vi følger her Vicky og Sara fra Århus. De har alltid følt en overnaturlig forbindelse seg i mellom. Dette er det første eksperimentet av sitt slag i Danmark hvor man forsøker forskere å måle om tvillinger er i telepatisk kontakt.

Tankens kraft

Kan tanker helbrede oss? Eller kan de likegjerne ta livet av oss?

Dette undersøker Sjel og Vitenskap i programseriens første avsnitt. Flere og flere forsøk viser at vår tro på helbredelse kan være viktigere enn den medisinske behandling som vi får. Virker medisinen eller er det troen på den som gjør at den virker? Hvor farlig er negative tanker?

Sjel og Vitenskap viser banebrytende forsøk som vender opp og ned på våres forestillinger om, hvilke både positive og skremmende krefter, vi selv inneholder

|  Del 1  |  Del 2  |  Del 3  |

Lik dette:

SocialLilli Bendriss

Facebook

X